Monday Jul 22 Mon Jul 22
Tuesday Jul 23 Tue Jul 23
Wednesday Jul 24 Wed Jul 24
Thursday Jul 25 Thu Jul 25
Friday Jul 26 Fri Jul 26
Saturday Jul 27 Sat Jul 27
Sunday Jul 28 Sun Jul 28
Adult Lap Swim 06:30 am - 10:00 am  
 
Splasher Swim 10:15 am - 10:50 am  
Two Lane Lap Swim 11:00 am - 12:30 pm  
 
 
Adult Lap Swim 03:00 pm - 04:00 pm  
Family Swim 04:05 pm - 04:55 pm  
Adult Lap Swim 07:00 pm - 08:00 pm  
 
Adult Lap Swim 06:30 am - 10:00 am  
 
Splasher Swim 10:15 am - 10:50 am  
Two Lane Lap Swim 11:00 am - 12:30 pm  
 
 
Adult Lap Swim 03:00 pm - 04:00 pm  
 
 
Adult Lap Swim 08:00 pm - 09:00 pm  
Adult Lap Swim 06:30 am - 10:00 am  
 
Water Aerobics 10:15 am - 11:00 am Gary Michael 
Two Lane Lap Swim 11:00 am - 12:30 pm  
 
 
Adult Lap Swim 03:00 pm - 04:00 pm  
Family Swim 04:05 pm - 04:55 pm  
Aqua Zumba 07:00 pm - 07:45 pm Jorge Caraballo 
Adult Lap Swim 08:00 pm - 09:00 pm  
Adult Lap Swim 06:30 am - 10:00 am  
 
Splasher Swim 10:15 am - 10:50 am  
Adult Lap Swim 11:00 am - 01:00 pm  
 
 
Adult Lap Swim 03:00 pm - 04:00 pm  
 
 
Adult Lap Swim 08:00 pm - 09:00 pm  
Adult Lap Swim 06:30 am - 10:00 am  
 
Aqua Zumba 10:15 am - 11:00 am Jorge Caraballo 
Adult Lap Swim 11:00 am - 01:00 pm  
 
 
Adult Lap Swim 03:00 pm - 04:00 pm  
Family Swim 04:05 pm - 04:55 pm  
 
Adult Lap Swim 08:00 pm - 09:00 pm  
 
Adult Lap Swim 08:30 am - 11:00 am  
 
 
Family Swim 01:05 pm - 01:55 pm  
Aqua Zumba 02:00 pm - 02:45 pm Jorge Caraballo 
 
 
 
 
 
Adult Lap Swim 08:30 am - 11:00 am  
 
 
Family Swim 01:05 pm - 01:55 pm